Ako využijete životné poistenie s NN Rodinným lekárom

Životné poistenie NN Protect vám so službou NN Rodinný lekár ponúka komplexnú ochranu v prípade závažných i menej závažných životných situácií. Vďaka životnému poisteniu získate istotu, že životný štandard vás, i vašej rodiny ostane zachovaný a Rodinný lekár sa postará, aby ste zdravotné komplikácie zvládli čo najrýchlejšie.

Situácia NN Rodinný lekár Životné poistenie
Bežné zdravotné komplikácie
Viac informácií

Napríklad:
nádcha, chrípka, migréna, ...

 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Bez plnenia
Špecifické zdravotné komplikácie
Viac informácií

Napríklad:
alergia, kožné ochorenia, pohybové ústrojenstvo, ...

 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Bez plnenia
Pracovná neschopnosť
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Náhrada príjmu od 29. dňa pracovnej neschopnosti vo výške od 3 € až do 80 €/deň
Hospitalizácia
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Náhrada príjmu za každý deň strávený v nemocnici vo výške dennej dávky od 7 € až do 70 €/deň
Úraz
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Jednorazové plnenie za trvalé následky spôsobené úrazom v závislosti od závažnosti úrazu a výšky poistnej sumy
 • Náhrada príjmu za každý deň liečenia úrazu od 7. dňa liečenia v závislosti od závažnosti úrazu a výšky poistnej sumy
Invalidita
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Jednorazové plnenie za invaliditu vo výške dojednanej poistnej sumy
 • Náhrada príjmu formou pravidelného dôchodku do výšky 300 €/mes.
Kritické choroby
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Jednorazové plnenie v prípade stanovenia diagnózy vo výške dojednanej poistnej sumy
Smrť
Viac informácií
 • Jednorazové plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy