Prečo si uzatvoriť životné poistenie?

Životné poistenie vám ponúka optimálnu poistnú ochranu, ktorá vám a vašej rodine zabezpečí požadovaný životný štandard aj v prípade nepriaznivých životných udalostí.

Výhody rizikového životného poistenia NN Protect

  • Široká škála poistných krytí, ktoré si môžete meniť počas trvania poistenia.
  • Výšku poistných súm si môžete prispôsobiť v priebehu trvania poistenia. Napríklad, v prípade splácania hypotéky či úveru si môžete poistnú sumu postupne znižovať.
  • Bez povinnej investičnej zložky.
  • Bez skrytých poplatkov.
  • Poistné už od 12 eur mesačne.

Viac informácií o rizikovom životnom poistení NN Protect

visual-2