Prečo si uzatvoriť životné poistenie?

Životné poistenie vám ponúka optimálnu poistnú ochranu, ktorá vám a vašej rodine zabezpečí požadovaný životný štandard aj v prípade nepriaznivých životných udalostí.

Výhody rizikového životného poistenia NN Protect

 • Široká škála poistných krytí, ktoré si môžete meniť počas trvania poistenia.
 • Výšku poistných súm si môžete prispôsobiť v priebehu trvania poistenia. Napríklad, v prípade splácania hypotéky či úveru si môžete poistnú sumu postupne znižovať.
 • Bez povinnej investičnej zložky.
 • Bez skrytých poplatkov.
 • Poistné už od 12 eur mesačne.

Viac informácií o rizikovom životnom poistení NN Protect

visual-2
visual-3

Čo je asistenčná služba NN Rodinný lekár?

Vďaka jedinečnej asistenčnej službe Rodinný lekár získate odborné lekárske poradenstvo v ktorúkoľvek nočnú i dennú hodinu 365 dní v roku. Nemusíte niekam chodiť, a pritom máte vy i vaša rodina istotu, že lekára máte vždy poruke. Navyše, ušetríte čas strávený v čakárni.

Služba Rodinný lekár ponúka

 • 24-hodinovú dostupnosť lekára na telefóne 7 dní v týždni.
 • Možnosť využívať ju až pre 4-člennú rodinu.
 • Poradenstvo a komunikáciu prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo video hovoru.
 • Zaslanie odporúčania na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom alebo objednanie na presný čas k odborníkovi v mieste bydliska alebo podľa želania pacienta.
 • Akékoľvek zdravotné konzultácie.
 • Vyšetrenie zdravotného stavu.
 • Získanie druhého názoru od lekárskych kapacít v danom odbore.
 • Konzultáciu k užívaniu liekov.

Počas trvania vašej poistnej zmluvy môžete službu NN Rodinný lekár využívať za zvýhodnenú cenu len 1 € mesačne.

Viac informácií o rizikovom životnom poistení NN Protect

Ako využijete životné poistenie s NN Rodinným lekárom

Životné poistenie NN Protect vám so službou NN Rodinný lekár ponúka komplexnú ochranu v prípade závažných i menej závažných životných situácií. Vďaka životnému poisteniu získate istotu, že životný štandard vás, i vašej rodiny ostane zachovaný a Rodinný lekár sa postará, aby ste zdravotné komplikácie zvládli čo najrýchlejšie.

Situácia NN Rodinný lekár Životné poistenie
Bežné zdravotné komplikácie
Viac informácií

Napríklad:
nádcha, chrípka, migréna, ...

 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Bez plnenia
Špecifické zdravotné komplikácie
Viac informácií

Napríklad:
alergia, kožné ochorenia, pohybové ústrojenstvo, ...

 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Bez plnenia
Pracovná neschopnosť
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Náhrada príjmu od 29. dňa pracovnej neschopnosti vo výške od 3 € až do 80 €/deň
Hospitalizácia
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Náhrada príjmu za každý deň strávený v nemocnici vo výške dennej dávky od 7 € až do 70 €/deň
Úraz
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Jednorazové plnenie za trvalé následky spôsobené úrazom v závislosti od závažnosti úrazu a výšky poistnej sumy
 • Náhrada príjmu za každý deň liečenia úrazu od 7. dňa liečenia v závislosti od závažnosti úrazu a výšky poistnej sumy
Invalidita
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Jednorazové plnenie za invaliditu vo výške dojednanej poistnej sumy
 • Náhrada príjmu formou pravidelného dôchodku do výšky 300 €/mes.
Kritické choroby
Viac informácií
 • Konzultácia zdravotného stavu
 • Konzultácia k užívaniu liekov
 • Objednanie k špecialistovi na konkrétny čas alebo odporúčanie na odborné vyšetrenie k špecialistovi e-mailom
 • Druhý lekársky názor formou komplexného posúdenia zdravotného stavu
 • Jednorazové plnenie v prípade stanovenia diagnózy vo výške dojednanej poistnej sumy
Smrť
Viac informácií
 • Jednorazové plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy